Taken
Wettelijke brandpreventie

Het luik wettelijke brandpreventie omvat het verlenen van advies en het controleren van gebouwen die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementering. De brandweer baseert zich hierbij op wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten). 

Heb je vragen over een eengezinswoning? Eengezinswoningen zijn niet onderworpen aan een brandpreventiereglementering. Ze worden dan ook niet door de brandweer gecontroleerd. Wil je toch de brandveiligheid in je woning verbeteren? Neem dan een kijkje onder brandveilig leven.


Binnen Hulpverleningszone Oost staat een team van brandpreventiedeskundigen in voor het verwerken van meer dan 2500 aanvragen per jaar. 

De preventiedienst stelt zich tot doel om:

  • het aantal slachtoffers ten gevolge van een brand of brandgerelateerde calamiteit in onze hulpverleningszone tot nul te herleiden, "GO FOR ZERO";
  • de (milieu)-impact van een brand op de maatschappij te beperken;
  • de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen door gerichte adviezen te verbeteren.


OPGELET, het verlenen van een advies of een controle is niet gratis. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • forfaitaire administratieve kost per dossier: 31,60 euro, met uitzondering van de bouw- en milieuvergunningsaanvragen: 84,40 euro
  • forfait verplaatsing (indien van toepassing): 31,60 euro
  • controle evenementen: 47,50 euro per uur
  • standaard brandpreventieadvies (gemeentelijke reglementering): 68,50 euro per uur
  • gespecialiseerd brandpreventieadvies (Europese, federale of Vlaamse wetgeving): 100,20 euro per uur

Raadpleeg het retributiereglement voor brandpreventieopdrachten voor meer info.


Vind je het antwoord op je vraag niet terug? Mail je vraag dan naar [email protected].

Om iedereen binnen een aanvaardbare termijn verder te helpen, is het aangewezen om een afspraak te maken.

Controle

Info en aanvraagformulier

Advies

Info en aanvraagformulier

Reglementering

Brandpreventiereglementering

Omgevingsloket

Digitale brandweerplannen

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.