Wettelijke brandpreventie

(Voor)bespreking en controle

Het luik wettelijke brandpreventie omvat het verlenen van advies (= voorbespreking in de brandweerpost) en het controleren van gebouwen (= ter plaatse bij klant) die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementering. De brandweer baseert zich hierbij op wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten). 

Binnen Hulpverleningszone Oost staat een team van brandpreventiedeskundigen in voor het verwerken van meer dan 2500 aanvragen per jaar. 


Missie

De zonale brandpreventiedienst wil meewerken aan het creëren van een veilige woon- en werkomgeving voor haar inwoners.

Daarnaast stelt de preventiedienst zich tot doel om:

  • het aantal slachtoffers ten gevolge van een brand of brandgerelateerde calamiteit in onze hulpverleningszone tot nul te herleiden, "GO FOR ZERO";
  • de sociale - en milieu-impact van "brand" te beperken voor de maatschappij;
  • de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen door gerichte adviezen te verbeteren.


Tarieven

OPGELET, het verlenen van een advies of een controle is niet gratis. Raadpleeg het retributiereglement voor brandpreventieopdrachten voor meer info.


Contact

Vind je het antwoord op je vraag niet terug? Mail je vraag dan naar brandpreventie@hvzoost.be.

Om iedereen binnen een aanvaardbare termijn verder te helpen, is het aangewezen om een afspraak te maken.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024
Wettelijke brandpreventie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.