Omgevingsloket

Digitale brandweerplannen

De Vlaamse Overheid heeft beslist dat vanaf 23 februari 2017 alle aanvragen voor het bekomen van een stedenbouwkundige aanvraag mét architect verplicht digitaal dienen te gebeuren via het omgevingsloket

Onderstaand document helpt je bij het bepalen van de noodzakelijke brandweerplannen, hun inhoud en vormgeving.

Digitale brandweerplannen (voorwaarden).pdf


Inlichtingenformulier brandpreventie

Om een project zo correct mogelijk te kunnen beoordelen moet het inlichtingenformulier brandpreventie correct ingevuld en ondertekend worden toegevoegd aan jouw aanvraag.

Dit geldt ook indien je een aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning digitaal indient.

Inlichtingenformulier brandpreventie.pdf

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2019
Omgevingsloket
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.