Dringende geneeskundige hulpverlening

Uiteraard staat de brandweer in voor het blussen van branden en het redden van personen in gevaar maar het takenpakket gaat verder dan dat. De meeste operationele medewerkers hebben een dubbele taak; naast brandweerman of -vrouw zijn ze ook nog eens ambulancier. 

Als je dus de hulpdiensten moet bellen omwille van een levensbedreigende ziekte of een ernstig ongeval, beland je mogelijk in een ziekenwagen van Hulpverleningszone Oost. Binnen onze zone zijn er 11 ziekenwagens actief, verdeeld over 6 posten:

  • Post Aarschot: 1 (in samenwerking met vzw Hageland112)
  • Post Haacht: 1
  • Post Landen: 2
  • Post Leuven: 2 
  • Post Overijse: 3
  • Post Tienen: 2

Zij zijn 24 uur op 24 beschikbaar. 

De wet- en regelgeving bepaalt dat patiënten enkel naar een ziekenhuis met een erkende spoedgevallendienst (functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg") mogen gebracht worden. Patiënten worden steeds overgebracht naar de spoedgevallendienst die de Noodcentrale 112 aanduidt (patiënten hebben dus geen keuzevrijheid). In regel is dat de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst.


Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het tarief voor het vervoer met een ziekenwagen is vastgelegd door de FOD Volksgezondheid en wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer.  

Vanaf 1 januari 2024 wordt voor elke dringende interventie met een ziekenwagen na een 112-oproep een forfaitaire vergoeding van 70,92 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand.

Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming (meer) van de ziekteverzekering.

De forfaitaire vergoeding wordt aangerekend voor elk contact met een patiënt of een overledene, ook indien er geen vervoer gebeurde.

KB 28 november 2018.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2024
Dringende geneeskundige hulpverlening
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.