Evenementen

Alle evenementen die plaatsvinden op de openbare weg moeten een toelating van de burgemeester krijgen. De preventiedienst onderwerpt deze aan een veiligheidstoets op gebied van brandveiligheid, bereikbaarheid en blusmiddelen.


Zonaal evenementenreglement

De hulpverleningszone ontwikkelde een zonaal evenementenreglement, waarin de minimale veiligheidseisen van evenementen worden bepaald. Alle tijdelijke inrichtingen en evenementen, ongeacht hun grootte en de toegangswijze (vrij of niet), zijn onderworpen aan dit reglement. Voor grote evenementen met meer dan 3000 bezoekers wordt er na aanvraag een advies op maat opgesteld.


Extra documenten

Je moet een goed inplantingsplan en/of grondplan als bijlage bij jouw aanvraag voegen. 


Procedure

De aanvraag voor een evenement moet minstens 6 weken op voorhand bij de gemeente of de stad gebeuren waar het evenement plaatsvindt. Het is de gemeente of de stad die je de toelating moet verlenen om het evenement te organiseren. Een gunstig advies van de brandweer betekent dus niet dat het evenement kan doorgaan, het is slechts één van de voorwaarden om een evenement te mogen organiseren.

Na de aanvraag bij de stad of de gemeente zijn er twee mogelijkheden:

  1. De stad of gemeente vraagt aan de brandweer om advies af te leveren, waarop de brandweer het advies aflevert aan de stad of gemeente met een kopie voor de betrokkene.
  2. De stad of gemeente vraagt aan de betrokkene om advies in te winnen bij de brandweer. De brandweer levert een advies af een stuurt een kopie naar de burgemeester.


Kostprijs

Alle controlebezoeken en adviesverleningen inzake brandpreventie zijn betalend.
Voor meer info raadpleeg je het retributiereglement voor brandpreventieopdrachten.

Evenementenreglement.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024
Evenementen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.