Evenementen

Alle evenementen die plaatsvinden op de openbare weg moeten een toelating van de burgemeester krijgen. De preventiedienst onderwerpt deze aan een veiligheidstoets op gebied van brandveiligheid, bereikbaarheid en blusmiddelen.


Klein of groot evenement?

Een klein evenement is een evenement waarbij er maximaal 500 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Hierbij kan het reglement als leidraad gebruikt worden voor veiligheidstips, een brandweerverslag is hier niet noodzakelijk.

Een middelgroot evenement is een evenement waarbij er meer dan 500 personen en minder dan 3000 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Een verslag van de brandweer is noodzakelijk, er kan tevens een controle aangevraagd worden indien gewenst.

Een groot evenement is een evenement met meer dan 3000 personen gelijktijdig aanwezig. Een brandweerverslag is noodzakelijk, het advies zal op maat van het evenement opgemaakt worden. Er is mogelijkheid tot voorbespreking en een controleronde bij opstart van het evenement.


Extra documenten?

Je moet een goed inplantingsplan en/of grondplan als bijlage bij jouw aanvraag voegen als een brandweerverslag nodig is, m.a.w. bij een middelgroot of groot evenement. 


Procedure

De aanvraag voor een evenement moet steeds bij de gemeente of de stad gebeuren waar het evenement plaatsvindt. Het is de gemeente of de stad die je de toelating moet verlenen om het evenement te organiseren. Een gunstig advies van de brandweer betekent dus niet dat het evenement kan doorgaan, het is slechts één van de voorwaarden om een evenement te mogen organiseren.

Na de aanvraag bij de stad of de gemeente zijn er twee mogelijkheden:

  1. De stad of gemeente vraagt aan de brandweer om advies af te leveren, waarop de brandweer het advies aflevert aan de stad of gemeente met een kopie voor de betrokkene.
  2. De stad of gemeente vraagt aan de betrokkene om advies in te winnen bij de brandweer. De brandweer levert een advies af een stuurt een kopie naar de burgemeester.


Kostprijs

Alle controlebezoeken en adviesverleningen inzake brandpreventie zijn betalend.
Voor meer info raadpleeg je het retributiereglement voor brandpreventieopdrachten.

Evenementenreglement.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 15 juli 2022
Evenementen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.