Interventie

Uiteraard zijn de brandweer- en ambulancemedewerkers verantwoordelijk voor het blussen van branden en het redden van mensen die in gevaar zijn. Hun takenpakket gaat nog veel verder dan dat.

  • Redden van personen en dieren in nood: redding op hoogte, persoon opgesloten in lift of bekneld in een voertuig, ...
  • Hulp bieden bij wateroverlast: overstromingen, ondergelopen kelder
  • Hulp bieden na stormschade
  • Wespennesten verwijderen
  • Maar ook het verwijderen van bomen op de openbare weg, het instorten van huizen voorkomen, bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, leveren van logistieke ondersteuning bij ongevallen, …

De volledige lijst van de opdrachten en taken en de taakverdeling tussen de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming is opgenomen in het koninklijk besluit van 10 juni 2014.

Niet alle brandweerinterventies zijn gratis. Raadpleeg daarom het retributiereglement. Dit overzicht geeft je een kijk op de kosten.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 12 maart 2024
Interventie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.