Tarieven

Hulpverlening, interventies en prestaties

De meest dringende brandweertaken zijn gratis, andere taken zijn dan weer betalend. Dit geldt vooral voor zaken als het leegpompen van je kelder als de oorzaak niet te wijten is aan een overstroming of een lek voor de waterteller, het reinigen van het wegdek (bijvoorbeeld een oliespoor) en het uitzetten van alarmen. 

Personeels- en logistieke kost


PersoneelskostLogistieke kost
Duikinterventie
€ 643,90
€ 643,90
RED-team
€ 643,90
€ 643,90
Gaspakkenteam
€ 1287,70
€ 643,90
Karwei met ladderwagen
€ 128,80
€ 321,90
Karwei boomzagen
€ 128,80
€ 77,30
Karwei pompwerkzaamheden
€ 128,80
€ 51,50
Karwei stuttingswerken
€ 128,80
€ 193,20
Neutralisatie koolwaterstoffen met gespecialiseerd voertuig *
€ 128,80
€ 321,90
Neutralisatie koolwaterstoffen *
€ 128,80
€ 128,80
Wespenverdelging *
€ 0€ 64,40
Falend technisch alarm
€ 0
€ 515,10
Uitzetten (inbraak)alarmen
€ 0
€ 257,50
Bijstand evacuatieoefening
€ 128,80
€ 0
Brandwachten
€ 103
€ 0
Overige opdrachten
€ 64,40
volgens verbruik

* Veel opdrachten zijn vrij van btw maar sommige opdrachten zoals wespenverdelging en het reinigen van het wegdek zijn btw-plichtig. Zo kost het verwijderen van een wespennest (in normale omstandigheden) in 2024 77,92 euro. 


Tarief materialen

gebruik van pomp
€ 6,40
batterij lamp
€ 4
dispergeerproduct Super Clean/liter
€ 9,50
signalisatielamp per stuk
€ 32,50
schuimproduct Bio For N/liter
€ 7,10
nadars per stuk
€ 121,20
onderdakfolie per m²
€ 3
persslang diameter 45 mm/stuk
€ 106,80
zandzakken per stuk
€ 0,80
koord per meter
€ 0,80
afdekzeil (4m x 6m)
€ 30,90
zandschop nr 2 met steel
€ 20,70
afdekzeil (6m x 8m)
€ 58,10
panlatten per lopende meter
€ 0,60
afdekzeil (6m x 10m)
€ 77,40
schroefstempel per stuk
€ 20,90
afdekzeil (8m x 10m)
€ 103,30
schoorhout per meter
€ 4,90
absorberende korrels per zak
€ 15,70
chemiepak(ken)€ 150,90

Retributiereglement 2024.pdf


Brandpreventieopdrachten

Ook brandpreventieopdrachten zoals het verlenen van advies en het controleren van gebouwen die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementering zijn niet gratis. 

Forfait verplaatsing (indien van toepassing)
€ 38,60
Forfaitaire administratieve kost per dossier
- met uitzondering van de bouw- en milieuvergunningsaanvragen
€ 38,60
€ 103
Controle evenementen€ 57,90 per uur
Standaard brandpreventieadvies (gemeentelijke reglementering)
€ 83,70 per uur
Gespecialiseerd brandpreventieadvies (Europese, federale of Vlaamse wetgeving)
€ 122,30 per uur
  • voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend;
  • voor elk begonnen halfuur wordt een volledig halfuur aangerekend;
  • de tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossier, controlebezoeken en afwerken van het advies wordt mee aangerekend.


Retributiereglement brandpreventieopdrachten 2024.pdf


Dringend ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het tarief voor het vervoer met een ziekenwagen is vastgelegd door de FOD Volksgezondheid en wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer.  

Vanaf 1 januari 2024 wordt voor elke dringende interventie met een ziekenwagen na een 112-oproep een forfaitaire vergoeding van 70,92 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand.

Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming (meer) van de ziekteverzekering.

De forfaitaire vergoeding wordt aangerekend voor elk contact met een patiënt of een overledene, ook indien er geen vervoer gebeurde.

KB 28 november 2018.pdf

Heb je een vraag over de factuur voor dringend ziekenwagenvervoer? Neem dan eerst even deze veelgestelde vragen door.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2024
Tarieven
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.