Tarieven

De meest dringende brandweertaken zijn gratis, andere taken zijn dan weer betalend. Dit geldt vooral voor zaken als het leegpompen van je kelder als de oorzaak niet te wijten is aan een overstroming of een lek voor de waterteller, het reinigen van het wegdek (bijvoorbeeld een oliespoor) en het uitzetten van alarmen. 

De volledige lijst met tarieven kan je hieronder bekijken.

Retributiereglement 2023.pdfVeel opdrachten zijn vrij van btw maar sommige opdrachten zoals wespenverdelging en het reinigen van het wegdek zijn btw-plichtig. Zo kost het verwijderen van een wespennest (in normale omstandigheden) in 2023 77,32 euro.


Ook brandpreventieopdrachten zoals het verlenen van advies en het controleren van gebouwen die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementering zijn niet gratis. Bekijk hiervoor het retributiereglement brandpreventieopdrachten.

Retributiereglement brandpreventieopdrachten 2023.pdf


Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het tarief voor het vervoer met een ziekenwagen is vastgelegd door de FOD Volksgezondheid en wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer.  

Vanaf 1 januari 2023 wordt voor elke dringende interventie met een ziekenwagen na een 112-oproep een forfaitaire vergoeding van 67,53 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand.

Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming (meer) van de ziekteverzekering.

De forfaitaire vergoeding wordt aangerekend voor elk contact met een patiënt of een overledene, ook indien er geen vervoer gebeurde.

KB 28 november 2018.pdf


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2023
Tarieven