De zone

Hulpverleningszone Oost in Vlaams-Brabant verenigt de brandweerposten Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Deze acht posten met ruim 500 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de bescherming van de inwoners van de 32 gemeenten binnen Hulpverleningszone Oost.


Missie

Hulpverleningszone Oost is een netwerk van brandweerposten en diensten die er samen alles aan doen om menselijke, materiële en maatschappelijke schade te voorkomen of minstens te beperken. Onze brandweer- en ziekenwagendiensten staan dag en nacht paraat om in te grijpen wanneer onze burgers, bedrijven en instellingen in nood verkeren.

Visie

Een evenwichtig en geharmoniseerd netwerk van brandweerposten en zonale diensten treedt op als een professioneel en betrouwbaar team.

‘Voorkomen is beter dan genezen’. We willen een veilige omgeving creëren voor onze burgers en medewerkers door preventief op te treden, advies te geven en te sensibiliseren.

Preventie en repressie vullen elkaar aan om onze rol in de volledige veiligheidsketen efficiënt en effectief waar te maken. Dit moet resulteren in een gelijkwaardig niveau van hulpverlening voor iedereen.

We willen een dynamische organisatie zijn van betrokken medewerkers, die fier zijn op hun werk en hun organisatie, waartoe ze zich aangetrokken voelen en waarvoor ze zich 100% willen inzetten.

Een organisatie waar elke medewerker verantwoordelijkheid opneemt om een adequate brandweerzorg te realiseren. 

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2019
De zone
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.