(Voor)bespreking

De preventiedienst levert een advies af betreffende de brandveiligheid van gebouwen of locaties. Architecten, bouwheren, eigenaars, verhuurders en uitbaters kunnen bij deze dienst terecht voor de wettelijke reglementering omtrent blusvoorzieningen, evacuatie van personen, opslag van gevaarlijke goederen, toegang voor brandweer, ...


Voorbespreking

Tijdens een (voor)bespreking kan je specifieke vragen of problemen over de brandveiligheid van jouw overname, bouw of verbouwingsplannen voorleggen. Het is echter niet mogelijk om na te gaan of de plannen volledig aan de wetgeving voldoen.

Om een (voor)bespreking vlot en doelgericht te kunnen laten verlopen, breng je alle plannen en andere nuttige informatie van je project mee naar de bespreking.


Omgevingsvergunning

De preventiedienst geeft advies aangaande bouwvergunningen. Vooraleer een bouwproject te kunnen realiseren moet men als bouwheer, projectontwikkelaar of architect een bouwaanvraag indienen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad of gemeente. De stad of gemeente vraagt op haar beurt advies aan de brandweer.


Tarieven

Alle adviesverleningen - inclusief (voor)besprekingen - inzake brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement brandpreventieopdrachten voor meer info.


Aanvraagformulier

Een (voor)bespreking aanvragen doe je via onderstaand formulier. De brandweer zal je contacteren om een concrete datum af te spreken.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024
Aanvraag (voor)bespreking

Aanvraagformulier

Gegevens project / inrichting
Indien gekend
Nieuwbouw
Uitbreiding
Verbouwing (zonder volume-uitbreiding)
Gegevens aanvrager
Eigenaar
Uitbater
Andere
Gegevens architect
Facturatiegegevens
Privépersoon
Firma
Indien privépersoon: naam en voornaam. Indien firma: firmanaam.
Indien privépersoon: rijksregisternummer. Indien firma: ondernemingsnummer van de hoofdzetel.
Indien de factuur naar een vestigingseenheid dient opgestuurd te worden, gelieve het vestigingsnummer in te vullen.
Indien de factuur naar een vestigingseenheid dient opgestuurd te worden, gelieve het vestigingsadres in te vullen.
Bijkomende informatie
Retributiereglement

Er wordt ten bate van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) een retributie gevestigd op alle door de brandweerdienst uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Onder brandpreventieopdrachten wordt verstaan alle adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. De controle of het advies dient vergoed te worden à rato van de geraadpleegde tijd. Je zal hiervoor een factuurnota toegestuurd krijgen op het facturatieadres vermeld op dit formulier.

Ja
(Voor)bespreking
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.