Wat na brand?

Het heeft gebrand! Wat nu?

Een brand meemaken is verschrikkelijk en gebeurt – gelukkig maar – niet elke dag. Als slachtoffer is het begrijpelijk dat je niet voorbereid bent op (de nasleep van) zo’n brand. Je moet nog bekomen van de shock en kan die extra kopzorgen dus echt wel missen. Toch moeten er na een brand zo snel mogelijk een aantal zaken geregeld worden. In alle chaos helpen we jou om je leven zo snel mogelijk weer op te pikken. Dit artikel neemt je bij de hand en biedt een handig overzicht van wat te doen na brand.

 1. Contacteer je verzekeraar
  In de eerste plaats is het noodzakelijk je verzekeraar te contacteren. Die stuurt dan een schade-expert jouw kant op. Hoe sneller deze ter plaatse kan komen, hoe beter. De brandweer kan dan meteen aanduiden welke schade het gevolg is van de bluswerken. Huur je de woning? Meld de schade dan meteen bij de eigenaar.
 2. Vrijgave van de woning
  Vraag vóór je de woning betreedt toestemming aan brandweer en politie. De brandweer moet de woning veilig verklaren, terwijl de politie op haar beurt een politioneel onderzoek opzet dat volledig afgerond moet zijn alvorens je de woning binnen mag. Vermoed je kwaad opzet? Meld dit dan zo snel mogelijk.

  Is je woning veilig verklaard door de brandweer?
  JA: Je mag nu, samen met de verzekeringsexpert, de woning betreden. De verzekeringsexpert zal de schade bepalen. Je mag zelf ook een tegenexpert aanstellen die jouw rechten verdedigt tegenover de verzekeringsmaatschappij.
  NEE: Wanneer het na een brand nog te onveilig is om de woning te betreden, is het van groot belang deze zo goed mogelijk af te sluiten. Het kan zijn dat je hiervoor hulp moet inroepen van een gespecialiseerde firma, bijvoorbeeld wanneer de voordeur of ruiten beschadigd zijn. De politie helpt je om in contact te komen met de juiste mensen.

 3. Ruim niets op!
  Hoewel het verleidelijk kan zijn om de woning meteen te poetsen en op te ruimen na de brand, is dat allesbehalve een goed idee. Deze taak laat je best over aan een gespecialiseerde poetsfirma die ervaring heeft met dit soort reinigingen. De verzekeraar kan je in contact brengen met zo’n firma. Verder duidt hij een aannemer aan die de woning zal komen stutten, om zo te voorkomen dat er verdere schade ontstaat.
 4. Breng je bezittingen in kaart
  Maak zelf een volledige lijst van alle bezittingen die beschadigd of verloren raakten door de brand. Vermeld daarbij steeds de nieuwwaarde en maak ook foto’s. Via je verzekeringsagent kan je bovendien een inventarislijst krijgen die je kan gebruiken als checklist.
 5. Informeer de nutsmaatschappijen
  In een volgende fase waarschuw je je telefoonmaatschappij en water-, gas- en elektriciteitsleverancier. Meld eventuele beschadigingen aan leidingen en kabels en overleg over de levering van gas en elektriciteit. De Watergroep: 02 238 96 99 - Fluvius: 078 35 35 34.
 6. Laat de elektriciteits- en gasleidingen controleren
  Als je in je woning mag blijven wonen, laat dan de elektriciteits-en gasleidingen en alle daarop aangesloten toestellen controleren door een erkend installateur. Ook al is er aan de buitenkant geen zichtbare schade vast te stellen, kunnen installaties en apparaten door hitte en rook wel degelijk schade hebben opgelopen.
  Werd de gas- en elektriciteitstoevoer afgesloten? Laat die dan opnieuw aansluiten door de installateur. Wel dient er eerst en vooral een keuring te gebeuren voordat het energiebedrijf weer gas of elektriciteit mag leveren. Als je de woning huurt, neemt de eigenaar of verhuurder van de woning die taak op zich.
 7. Help! Ik heb geen onderdak
  Wanneer in het slechtste geval blijkt dat de woning door de brand niet langer bewoonbaar is, controleer je of je verzekerd bent voor een vervangwoning. Die zit inbegrepen bij sommige brandverzekeringen. Als je geen recht hebt op een vervangwoning kan je een beroep doen op familie en vrienden of via stad, gemeente of OCMW rekenen op tijdelijke opvang.
  In sommige gevallen is het nodig om resterende en niet beschadigde meubels over te brengen naar een tijdelijke bergplaats, om te voorkomen dat ze verder beschadigd raken. Voor de praktische regeling hiervan wend je je best tot de verzekeringsagent of een gespecialiseerde verhuisfirma.


Jouw gezondheid

Was je thuis op het moment van de brand en heb je rook ingeademd? Voor alle zekerheid laat je je best onderzoeken door je huisarts. Ook met je huisdieren ga je bij afwijkend gedrag best langs bij de dierenarts.

Slachtofferhulp

De lokale politie heeft een dienst ‘slachtofferbejegening’. Deze mensen kunnen heel wat betekenen voor slachtoffers van een brand of ander noodgeval.

(Opruim)tips

Bij brandschade:

 • Gooi kleine brandresten in restafvalzakken die je meegeeft aan de reinigingsdiensten. Draag hierbij steeds handschoenen.
 • Verzamel de zaken met een financiële of emotionele waarde.
 • Verwijder huisdieren voor aanvang van de reiniging.
 • Doe kledij en gordijnen naar een gespecialiseerde droogkuis.
 • Haal koelkast en diepvriezer leeg en gooi alle etenswaren weg.
 • Verlucht de verschillende ruimtes (behalve bij te veel roet).
 • Maak koeltoestellen leeg wanneer er geen elektriciteit meer is.
 • Was bladeren van planten af langs beide kanten.
 • Controleer ook of de afvoerpijpen van de woning niet verstopt zijn. Je kan eventueel zelf vuil weghalen of een loodgieter inzetten wanneer het niet lukt om de verstoppingen zelf te verwijderen.
 • Gebruik nooit etenswaren of medicijnen uit een kamer waar het gebrand heeft.
 • Was tapijten, zetels, plafonds, muren, roet op meubels,... nooit af met water. Wacht hiervoor op een gespecialiseerde poetsfirma.
 • Zet TV, video, PC nooit aan zonder dat deze eerst gecontroleerd en gereinigd werden. Roet veroorzaakt namelijk kortsluiting.


Bij waterschade:

 • Verwijder overtollig water met doeken, luiers, dweilen, papier, handdoeken…
 • Verwijder water(ringen) op voorwerpen.
 • Laat water uit kussens gelijkmatig opdrogen bv. met doeken.
 • Breng een hard voorwerp aan (steen, marmer,...) onder de poten van meubels, zeker wanneer die op vast tapijt staan.
 • Open bij droog weer ramen en zorg voor ventilatie.
 • Laat laden en kasten zoveel mogelijk open.
 • Maak eventueel gaatjes in valse plafonds om water van boven te laten uitlopen.
 • Laat vochtige weefsels zo snel mogelijk drogen. Laat pelzen en lederwaren afzonderlijk en uit de zon drogen.
 • Pas op met gekleurde boeken, tijdschriften of kranten op vochtige tapijten of vloeren (gevaar voor verkleuring).
 • Zet geen elektrische apparaten aan op vochtige tapijten of vloeren. Laat de verlichting uit.
 • Stapel natte weefsels nooit op elkaar omwille van het gevaar voor verkleuring.


Folder 'Wat na brand'.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023
Wat na brand?
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.