[FAQ] Facturatie

Waarom krijg ik een factuur?

Ziekenwagenvervoer in België is niet gratis. Dit werd zo bepaald door de minister van Volksgezondheid. De factuur is ten laste van de patiënt. Het wordt opgemaakt op naam van de patiënt en verzonden naar het adres vermeld op de identiteitskaart. Indien de patiënt bewoner is van een woonzorgcentrum, wordt de factuur op naam van de bewoner naar het woonzorgcentrum gestuurd.

Is de factuur een vast bedrag?

Ja. Het tarief dat je voor een ziekenwagen betaalt, werd in 2019 door de minister van Volksgezondheid vastgelegd op 60 euro. Het gaat om een forfaitair bedrag, ongeacht waar je woont. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarom is het factuurbedrag hoger dan het vastgelegde beginbedrag. Dit bedrag is trouwens overal in België hetzelfde.

Ik werd niet vervoerd, maar ik krijg toch een factuur. Hoe kan dat?

De wetgever heeft bepaald dat een factuur opgesteld wordt van zodra er een contact is geweest tussen de ambulanciers en de patiënt. Indien de ambulancier ter plaatse komt, zal deze steeds een check-up uitvoeren om de toestand van de patiënt te kunnen inschatten om zo de juiste hulp te kunnen verlenen. Andere vormen van patiëntencontact zijn: verzorging van de patiënt ter plaatse, een gevallen persoon terug recht helpen, het meten van de hartslag…

De patiënt hoeft dus niet vervoerd te zijn geweest om een factuur te krijgen.

Ik heb de ziekenwagen niet gebeld, maar krijg toch een factuur.

Dat kan. De noodcentrale 112 kan gecontacteerd worden door getuigen of omstanders. Gelukkig maar, want de patiënt kan in bepaalde gevallen zelf geen contact opnemen. De factuur wordt opgestuurd naar de patiënt of de persoon die behandeld werd. De persoon die de noodcentrale 112 heeft gecontacteerd krijgt hiervoor geen factuur.

Wordt dit bedrag terugbetaald door het ziekenfonds?

Neen. De werkelijke kosten liggen een stuk hoger dan het factuurbedrag. De overheid heeft dus al een stuk bijgedragen in de kosten. Deze factuur is volledig ten laste van de patiënt.

Wordt dit bedrag terugbetaald door mijn (hospitalisatie)verzekering?

Dat hangt af van jouw verzekering. Je dient hiervoor jouw verzekeringsmaatschappij zelf te contacteren. Je kan hiervoor niet terecht bij de ziekenwagendienst die je heeft vervoerd.

Krijg ik een herinnering als ik de factuur vergeet te betalen?

Ja. De eerste herinnering wordt verstuurd 15 dagen na de vervaldag van de factuur. Deze herinnering is gratis. De tweede herinnering wordt aangetekend verstuurd, 15 dagen na de vervaldag van de eerste herinnering. Hiervoor worden kosten aangerekend. Indien de factuur nog steeds niet betaald wordt, kan een afbetalingsplan worden voorgesteld of worden er juridische stappen ondernomen.

Hoe een afbetalingsplan aanvragen voordat je een tweede herinnering krijgt?

Een afbetalingsplan regelt de terugbetaling van je openstaande schuld. Het is mogelijk om een afbetaling van zes maanden aan te vragen voor een onbetaalde factuur van ziekenvervoer. Een afbetalingsplan kan enkel per brief (Spoorwegstraat 6, 3020 Herent) of per e-mail (debiteuren@hvzoost.be) aangevraagd worden.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2024
[FAQ] Facturatie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.