Zone
Tarieven

De meest dringende brandweertaken zijn gratis, andere taken zijn dan weer betalend. Dit geldt vooral voor zaken als het leegpompen van je kelder als de oorzaak niet te wijten is aan een overstroming of een lek voor de waterteller, het reinigen van het wegdek (bijvoorbeeld een oliespoor) en het uitzetten van alarmen. 

De volledige lijst met tarieven kan je hieronder bekijken.

Retributiereglement.pdf

Veel opdrachten zijn vrij van btw maar sommige opdrachten zoals wespenverdelging en het reinigen van het wegdek zijn btw-plichtig. Zo kost het verwijderen van een wespennest (in normale omstandigheden) in 2018 63,77 euro.


Ook brandpreventieopdrachten zoals het verlenen van advies en het controleren van gebouwen die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementering zijn niet gratis. Bekijk hiervoor het retributiereglement brandpreventieopdrachten.

Retributiereglement brandpreventieopdrachten.pdf


Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het tarief voor het vervoer met een ziekenwagen is vastgelegd door de FOD Volksgezondheid en wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer.  

Tarief ziekenwagenritten 2018.pdf

Retributiereglement vervoer ziekenwagen.pdf


Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.