Zone
Zoneraad en zonecollege

De zoneraad en het zonecollege, waarin de burgemeesters van de betrokken gemeenten samen met de zonecommandant en zonesecretaris zetelen, besturen Hulpverleningszone Oost. Deze bestuursorganen keuren alle plannen goed, bewaken de voortgang, beoordelen de resultaten en sturen bij indien nodig. Zij hebben de eindbeslissing in beleidsmatige beslissingen.

De leden

De leden van de zoneraad en het zonecollege

Agenda en besluiten

De agendapunten en besluiten van het zonecollege en de zoneraad

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.