Wettelijke brandpreventie
Reglementering

Overzicht wetgeving brandveiligheid

De brandweer geeft advies en controleert onder andere op basis van onderstaande wetgeving en regelgeving:

 •  De toepasselijke artikels van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): art. 52
 • Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaats
 • De toepasselijke artikels van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I): art. 271 en 104
 •  Het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisatie op de werkplaats
 • Het koninklijk besluit van 19 december 1997 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
 • Het koninklijk besluit van 12 juli 2012 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
 • Het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (bijlagen 1; 6; 7 )
 • Het koninklijk besluit 15 december 2013 houdende de vaststelling van de criteria ter bepaling van de bouw- en infrastructuurwerken waarin Astrid radiodekking moet worden voorzien.
 • Het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan
 • Het KB van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van “Toerisme voor Allen”
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen.
 • De norm NBN S21-204 - Brandbeveiliging in Schoolgebouwen
 • Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
 • De politieverordening omtrent de brandveiligheid in studentenkamers en gelijkaardige inrichtingen goedgekeurd op de gemeenteraad te Leuven van 20 februari 2017
 • De politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen goedgekeurd op de gemeenteraad te Leuven van 20 februari 2017
 • Richtlijnen parkeergebouwen: Parkeergebouwen – Richtlijnen.pdf


Meer regelgeving

Reglementering
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.