Provinciale dispatching

Binnenkort zullen de 8 brandweerposten van onze hulpverleningszone aangestuurd worden door een provinciale dispatching, een samenwerking met Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Deze dispatching zal met andere woorden de brandweer binnen de gehele provincie aansturen. Een direct gevolg van deze provinciale aansturing is dat in de lokale brandweerposten de huidige dispatching zal wegvallen. De lokale brandweerpost zal dan ook niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn voor dringende hulp. Tijdens de kantooruren blijft onze administratieve dienst en dienst brandpreventie wel bereikbaar.

112 in geval van nood

Wat verandert er concreet voor jou wanneer je nood hebt aan bijstand van de brandweer of een ziekenwagen? Eigenlijk zeer weinig tot niets. Het is reeds geruime tijd dat je jouw vraag om bijstand of hulp dient te richten aan de Noodcentrale 112. Deze noodcentrale verzamelt de nodige info en zal dan de juiste brandweerdispatching alarmeren en de verzamelde info doorgeven. Voor wat betreft de medische hulpverlening zal de Noodcentrale 112 zelf de snelste ziekenwagen uitsturen. Dit laatste omwille van het feit dat de dringend medische hulpverlening niet uitsluitend door de brandweer wordt opgenomen. Ter info: het overgrote deel wordt door de brandweer opgenomen, maar +/- 15% van het dringend medisch ziekenvervoer wordt uitgevoerd door private bedrijven.

Snelste brandweerbijstand

Wat verandert er dan wel? Wel, de garantie dat steeds de snelste brandweerbijstand wordt uitgestuurd vergroot aanzienlijk. Hiervoor heeft de nieuwe dispatching een totaaloverzicht op de beschikbare middelen (personeel en materieel) van de 17 brandweerposten die onze provincie rijk is. Op basis van dit overzicht en in functie van de locatie van het incident zullen de nodige middelen vanuit één of meerdere brandweerposten gelijktijdig uitgestuurd worden. Concreet zullen beide brandweerzones veel nauwer samenwerken binnen de provinciegrenzen. Een evolutie waar je alleen maar baat bij zult hebben op de momenten dat jij of jouw familie met een noodsituatie geconfronteerd wordt.

Blijf aan de lijn

Uiteraard ben je zelf ook een zeer belangrijke actor in het gegeven of een noodsituatie efficiënt wordt aangepakt. Het begint namelijk allemaal bij de melding. Deze dient in eerste instantie op de juiste plek terecht te komen en ze dient de juiste informatie te bevatten (aard van de noodsituatie, adres, aantal slachtoffers/betrokkenen, type gebouw, ...). Om deze reden is het van levensbelang dat je voor dringende bijstand van de brandweer of ziekenwagen steeds het nummer 112 vormt! Op bepaalde momenten kan het druk zijn bij de Noodcentrale 112 en zal je in een wachtrij komen te staan. Belangrijk is dat je in dit geval aan de lijn blijft totdat een operator jouw oproep kan aannemen! Haak je in, dan kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2021
Provinciale dispatching
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.