Onderzoek naar PFOS bij HVZ Oost

In kader van de actuele problematiek rond de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht worden er ook vragen gesteld over mogelijke verontreiniging op andere locaties. Ook de brandweer wordt hierbij betrokken en meer bepaald door het gebruik van bepaalde types blusschuim.

De overheid verzamelt op dit moment de gegevens van de locaties van o.a. brandweerkazernes en oefensites waar geregeld met blusschuim werd geoefend. In Vlaams-Brabant wordt deze info centraal ingezameld door de diensten van de gouverneur. Als hulpverleningszone verlenen wij uiteraard onze volle medewerking hieraan en bezorgen de info tegen de gevraagde deadline van 1 juli. 

Het blusschuim dat de laatste 10 jaar is aangekocht bevat geen PFOS meer. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een eventueel verhoogd risico in en rond de brandweerkazernes of oefenlocaties. 

Op basis van de ontvangen info zal OVAM een risicoanalyse maken en bodemstalen nemen waar nodig. Binnen de twee weken na de staalnames zijn de resultaten bekend en kan er duiding komen over de eventuele verontreiniging en te nemen maatregelen.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 25 juni 2021
Onderzoek naar PFOS bij HVZ Oost
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.