Laat je niet (be)vangen door CO!

Wat is CO?

Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos, niet-irriterend gas dat chemisch verstikkend is omdat het de plaats van zuurstof in het bloed inneemt. Het heeft een toxische werking die je doorgaans niet waarneemt, waardoor het extreem gevaarlijk kan zijn.

De meeste CO wordt binnenshuis geproduceerd tijdens de (slechte) verbranding van koolstofhoudend materiaal: vaste brandstoffen (kolen, hout), vloeibare brandstoffen (olie, benzine) en gasvormige brandstoffen (aardgas, stadsgas, LPG). Bijna elk huis krijgt dus te maken met CO: denk aan boilers, centrale en verplaatsbare verwarmingstoestellen, kooktoestellen op gas en verbrandingsmotoren.

Waarom CO-preventie?

Jaarlijks worden in België meer dan 1.000 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Ondanks preventiecampagnes blijft CO de belangrijkste vorm van dodelijke vergiftiging in België. Het is erg belangrijk om te blijven sensibiliseren via duidelijke acties op maat van alle burgers. Onderstaande actiepunten zijn op maat van iedereen en inzetbaar in elk huis.

Vier pijlers redden levens

 1. Controleer
  Zorg ervoor dat de risico’s worden vermeden. Laat een goed werkend toestel plaatsen en het van tijdig onderhoud voorzien door erkende technici (een vakman). Gebruik hierbij een origineel toestel met rookafvoer. Kies een vermogen dat is aangepast aan de ruimte. Tijdig onderhoud wil zeggen jaarlijks of 2-jaarlijks laten reinigen en controleren op goede werking. Ook afvoerkanalen (zoals een schoorsteen) laat je best jaarlijks controleren. Zelf kan je regelmatig de vlam controleren bij gastoestellen. Een blauwe kleur is goed, een gele vlam duidt op een slechte verbranding. Oude gasgeisers met een waakvlam vervang je best door een nieuw toestel met ingebouwde beveiliging.

 2. Ventileer
  Voorzie ruimtes van zuivere lucht: noodzakelijk voor comfort en gezondheid. Dergelijke natuurlijke verluchting kan kortstondig (20 minuten tot half uur). Zorg voor de continue afvoer van vochtige lucht en afvalstoffen. In ruimtes met een verbrandingstoestel is continu ventileren vereist. Onvoldoende aanvoer van verse lucht kan zorgen voor onvolledige verbranding en dus productie van CO. Het kan bovendien zorgen voor terugslag van rookgassen in een ruimte door trekproblemen (ontstaan door onderdruk in een ruimte).

 3. Alarmeer
  Naast de vorige twee (preventie)pijlers geldt alarmeren als extra preventiemiddel omdat het slachtoffers van CO-intoxicatie kan voorkomen. Dit kan vandaag met een CO-melder die waarschuwt wanneer de CO-concentratie op een bepaalde plaats te hoog is. Een goede CO-melder moet op de correcte plaats worden geïnstalleerd.

  Je vindt een goede CO-melder (met productnorm NBN EN 50291 en keurmerk zoals BOSEC, NF, TÜV, Q-label, VDS) vanaf €30; de meeste CO-melders hebben een levensduur van 5 tot tien jaar.

  Plaats een CO-melder in elke ruimte met een verbrandingstoestel centraal in de ruimte aan het plafond (op minstens 30 cm van de muren)  en in leefruimtes waar je doorgaans de meeste tijd doorbrengt op een hoogte van 1m50 (schouderhoogte). Het is aangeraden om ook een melder in slaapkamers te hangen, op lig hoogte. In de badkamer is door de hoge concentratie van waterdamp een CO-melder niet aangewezen. Plaats in dat geval een CO-melder in de dichtstbijzijnde ruimte, zoals in de gang of trappenhal. Test het toestel regelmatig via de testknop en betrek hierbij het hele gezin, zodat het alarmsignaal wordt herkend. Stippel een goede vluchtroute uit en maak hierbij duidelijke afspraken.

  Een CO-melder kan een vals gevoel van veiligheid geven als het slecht geplaatst is, als niet alle risico toestellen ervan zijn voorzien, als het een slecht toestel is en als het toestel niet tijdig wordt vervangen. Een CO-melder betekent in geen geval dat je de controle/onderhoud van toestellen en de ventilatie richtlijnen mag negeren!

 4. Reageer
  Een persoon met CO-vergiftiging vertoont geen typische symptomen. Eventuele klachten lijken op die van een beginnende griep of een voedselvergiftiging. Wanneer meerdere personen in dezelfde ruimte gelijkaardige klachten vertonen (hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken) en deze symptomen verdwijnen na het verlaten van de ruimte, is er mogelijk sprake van schadelijke CO-blootstelling.

  Reageer altijd bij vermoeden van CO-vergiftiging. Schakel indien mogelijk het betrokken toestel uit. Zorg voor je eigen veiligheid (open ramen/deuren, ga nooit op verkenning, verlaat altijd onmiddellijk de ruimte/woning en laat deuren op je vluchtweg open). Bel de hulpdiensten via het nummer 112. Leg uit dat je vermoedt dat het om een CO-vergiftiging gaat en laat weten of er slachtoffers zijn. Haal het slachtoffer uit de ruimte; begin reanimatie indien het slachtoffer niet ademt; leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.


[Folder] CO-preventie bij je thuis.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022
Laat je niet (be)vangen door CO!
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.