Nieuws
Familie Burnout in de bib!

Bedoeling van het stripverhaal ‘De familie Burnout bakt het bruin’ van vzw Oscare is kinderen en jongeren op een ludieke manier bewust maken van de gevaren van vuur en uitleggen wat ze moeten doen als er brand uitbreekt. 

Telkens wordt een kort verhaaltje gecombineerd met bijhorend nuttig advies: hoe voorkom ik brand, hoe evacueren (een vluchtplan voor je eigen huis), wanneer en hoe bel ik het noodnummer 112, wat doe ik met brandwonden, het belang van rookmelders, veilig barbecueën, enz. De opgedane kennis kan meteen getest worden aan de hand van een quiz.

De strip werd nu door Brandweerzone Vlaams-Brabant West en onze zone verspreid over alle openbare bibliotheken van onze provincie. Elke bib mocht 3 exemplaren ontvangen.

Familie Burnout in de bib!
  • 30/01/2018 09:41
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.