Zone
De zone

Hulpverleningszone Oost in Vlaams-Brabant verenigt de brandweerposten Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Leuven, Overijse, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. Deze acht posten met ruim 500 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de bescherming van de inwoners van de 32 gemeenten binnen Hulpverleningszone Oost.


Missie

Hulpverleningszone Oost is een maatschappelijk verantwoorde brandweer- en ambulancedienst die bijdraagt tot de veiligheid van de burger.

Visie

Hulpverleningszone Oost werkt autonoom als openbare organisatie onder het gezag en de verantwoordelijkheid van haar overheden. Een evenwichtig en op elkaar afgestemd netwerk van brandweerposten treedt op als een professioneel en betrouwbaar team, met een gelijkwaardig niveau van hulpverlening voor elke burger. Preventie en repressie van gevaar vullen elkaar aan om de rol van de hulpverleningszone in de volledige veiligheidsketen efficiënt en effectief waar te maken. Zone Oost hecht belang aan betrokken medewerkers en openheid voor innovatie om een dynamische en adequate brandweerzorg te realiseren.

Waarden

Bij de uitvoering van onze opdrachten handelen we in het bijzonder met integriteit, respect, een open geest, flexibiliteit, dienstwilligheid en fierheid.

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.