Wettelijke brandpreventie
Controle

Controles worden uitgevoerd op vraag van een overheid of de verhuurder / eigenaar.

Een controle kan inhouden dat de brandweer ter plaatse gaat om een gebouw te toetsen aan de regelgeving of controleert op basis van documenten en dossierstukken.

Na de controle wordt een brandpreventieverslag opgesteld. De brandweer baseert zich hiervoor op brandpreventieregelgeving. Ook indien voor een bepaalde activiteit of type gebouw geen specifieke brandpreventieregelgeving van toepassing is, kan er toch een brandpreventieverslag opgesteld worden, gebaseerd op de geest en logica van de wetgeving en de eigen beroepservaring.


Voorbereiding

Raadpleeg op voorhand de voorwaarden waaraan jouw instelling of gebouw moet voldoen. Dit bespaart tijd én geld.

Als je er niet uitgeraakt of nog vragen hebt, kan je jouw plannen voorleggen in een voorbespreking bij de brandweer. Hiervoor wordt een retributie aangerekend. Een voorbespreking vraag je aan via het 'aanvraagformulier (voor)bespreking'.


Attest

Heb je een attest nodig in het kader van de uitbating van een inrichting? Dan richt je je vraag rechtstreeks aan de burgemeester van de gemeente waar je pand is gelegen. Hij zal opdracht geven aan de brandweer tot het uitvoeren van een controle. De brandweer contacteert je voor het maken van een afspraak. Vermeld dus zeker je contactgegevens.

De onderstaande inrichtingen behoeven dergelijke attesten:

 • Publiek toegankelijke inrichting;
 • Woonzorgcentrum of een herstelverblijf;
 • (Groepen) van assistentiewoningen;
 • Kinderopvang of buitenschoolse opvang;
 • Toeristische logies en logies in het kader van Toerisme voor Allen;
 • Ziekenhuis;
 • Schietstand;
 • Stadion.

In dit geval kan je geen gebruik maken van het aanvraagformulier.


Tarieven

Opgelet, alle controlebezoeken inzake brandpreventie zijn betalend. Zijn vrijgesteld van retributie:

 • de openbare besturen, OCMW's, sociale bouwmaatschappijen van de hulpverleningszone en scholen;
 • adviezen en controlebezoeken waarvan het resultaat gunstig zonder voorwaarden is.

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

 • forfaitaire administratieve kost per dossier: 31,60 euro, met uitzondering van de bouw- en milieuvergunningsaanvragen: 84,40 euro
 • forfait verplaatsing (indien van toepassing): 31,60 euro
 • controle evenementen: 47,50 euro per uur
 • standaard brandpreventieadvies (gemeentelijke reglementering): 68,50 euro per uur
 • gespecialiseerd brandpreventieadvies (Europese, federale of Vlaamse wetgeving): 100,20 euro per uur

Raadpleeg het retributiereglement voor brandpreventieopdrachten voor meer info.


Aanvraagformulier

Je kan een controle aanvragen via het 'aanvraagformulier controle gebouw'. De brandweer zal je contacteren om een concrete datum af te spreken.

Aanvraagformulier controle gebouw.pdf

Controle
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.