Posten
Brandweerpost Haacht

Brandweerpost Haacht bestaat uit een gemengd korps:  enkele beroepsbrandweerlieden van brandweerpost Leuven, aangevuld met vrijwillige brandweermensen.
De postoverste is kapitein Geert De Nyn.


Contact

Brandweerpost Haacht
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.