Luitenant via bevordering (INTERN)

Bevorderingsprocedure luitenant.pdf

Ben je sergeant of adjudant binnen onze zone? Doe dan nu mee aan de bevorderingsprocedure tot luitenant, zowel beroepsmatig als vrijwilliger. Er wordt een bevorderingsreserve aangelegd voor twee jaar (verlengbaar), en de vacante plaatsen kunnen al snel ingevuld worden. 

Informatie

Alle informatie is te vinden in bovenstaand vacaturebericht.

Solliciteren

Solliciteren kan tot 15 februari 2022.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 23 december 2021
Luitenant via bevordering (INTERN)
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.