Advies

De preventiedienst levert een advies af betreffende de brandveiligheid van gebouwen of locaties. Architecten, bouwheren, eigenaars, verhuurders en uitbaters kunnen bij deze dienst terecht voor de wettelijke reglementering omtrent blusvoorzieningen, evacuatie van personen, opslag van gevaarlijke goederen, toegang voor brandweer, ...


Voorbespreking

Vooraleer je een bouwaanvraag indient, kan je aan de brandweer advies vragen via een voorbespreking.

Tijdens een voorbespreking kan je specifieke vragen of problemen over de brandveiligheid van jouw bouw of verbouwingsplannen voorleggen. Het is echter niet mogelijk om na te gaan of de plannen volledig aan de wetgeving voldoen.

Om een voorbespreking vlot en doelgericht te kunnen laten verlopen, breng je alle plannen en andere nuttige informatie van je project mee naar de bespreking.


Omgevingsvergunning

De preventiedienst geeft advies aangaande bouwvergunningen. Vooraleer een bouwproject te kunnen realiseren moet men als bouwheer, projectontwikkelaar of architect een bouwaanvraag indienen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad of gemeente. De stad of gemeente vraagt op haar beurt advies aan de brandweer.


Tarieven

Alle adviesverleningen - inclusief voorbesprekingen - inzake brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement brandpreventieopdrachten voor meer info.


Aanvraagformulier

Een voorbespreking aanvragen doe je via onderstaand formulier. De brandweer zal je contacteren om een concrete datum af te spreken.

Aanvraagformulier (voor)bespreking.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2023
Advies
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.