Nieuws
Stem je mee?

Fier! Want twee van onze projecten zijn genomineerd voor de Fireforum Awards. Een award die wordt uitgereikt aan organisaties, personen of projecten die werken aan meer brandveiligheid.

En goed nieuws: je kan meestemmen voor de publieksprijs!

Onze projecten:

  • Leef Brandveilig!
    De website www.leefbrandveilig.be is een toolbox voor iedereen: kinderen, jongeren, families, senioren, leerkrachten,… en zelfs voor de brandweer en hun brandpreventieadviseurs. De hoofddoelstelling is om te komen tot meer brandveiligheid en minder brandwonden bij burgers. Woningbranden eisen immers enorm veel slachtoffers in België. Door de burgers te sensibiliseren en hen de noodzaak van een brandveilige woning en omgeving te doen inzien, hopen we dit aantal te verminderen. https://youtu.be/OznwrM70efE

  • Interactief voorlichtingsvoertuig "Van Vlam"
    De hoofddoelstelling is om te komen tot meer brandveiligheid en minder brandwonden bij burgers. Woningbranden eisen immers enorm veel slachtoffers in België. Door middel van het voorlichtingsvoertuig kunnen burgers gesensibiliseerd worden op een laagdrempelige, speelse en interactieve manier.De bijkomende doelstelling is het verzamelen van info. De quiz in ons voorlichtingsvoertuig verschaft ons inzicht in wat men weet en niet weet over brandveiligheid. Meten is immers weten. We kunnen dus onze campagnes afstemmen op de verzamelde informatie en dus gerichte campagnes opzetten. https://youtu.be/cnPGZH31X4E

    Ook de campagne van Netwerk Brandweer 'En plots klinkt een rookmelder als muziek in je oren' is genomineerd.

Stem je mee?

Stem je mee?
  • 05/11/2019 08:26
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.