Nieuws
Erkenning voor 'Ben jij sneller dan de brandweer?'

Van 14 tot 29 september 2019 vond de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning.

Dit jaar lag met de slogan 'Doe de deur dicht!' de focus op gesloten binnendeuren. Met deze Rookmelderwedstrijd beloont de FOD Binnenlandse Zaken hulpverleningszones die inspanningen doen om burgers te sensibiliseren en daarbij creatieve en innovatieve projecten in de kijker zetten. De laureaten zijn die hulpverleningszones die de slogan 'Doe de deur dicht!' op de meeste originele, effectieve, doelgerichte en creatieve wijze, samen met hun partners, in de praktijk omzetten.

Voor het project ‘Ben jij sneller dan de brandweer?’ werd onze preventiedienst bekroond door Binnenlandse Zaken en wint, voor de derde keer op rij, 500 rookmelders.


‘Ben jij sneller dan de brandweer?’

Binnen de optiek van een drastische daling van het aantal doden en gewonden door brand wil dit project burgers bewust maken van het belang van het plaatsen van voldoende hoorbare rookmelders en een afgesproken vluchtplan, waarbij het sluiten van de deuren op weg naar buiten specifiek in de aandacht wordt gezet.

Het project ‘Ben jij sneller dan de brandweer?’ bevat nieuwe campagnebeelden, een nieuwe flyer, een e-mailbanner en een vluchtspel.

  • Het algemeen campagnebeeld ‘Ben jij sneller dan de brandweer?’ wijst op het belang van een afgesproken verzamelplaats buiten.
  • De nieuwe flyer ‘Bij brand heb je maar 3 minuten!’ verduidelijkt de 6 belangrijke stappen die je moet ondernemen in geval van brand.
  • Het vluchtspel ‘Ben jij sneller dan de brandweer?’ kan gespeeld worden door kinderen vanaf 5 jaar. Ze leren op een speelse manier hoe belangrijk het is om vluchtwegen vrij te houden en deuren te sluiten.

Uit het juryrapport van FOD Binnenlandse Zaken: 

Dit project vertrekt vanuit een breed perspectief (minder slachtoffers door woningbranden) maar focust tegelijkertijd op concrete aspecten ervan (in dit geval 'sluit de deur bij het vluchten'). De jury vond het een mooi en kleurrijk project dat zeer visueel georiënteerd is en daardoor een breed publiek kan aanspreken. Zij was in het bijzonder gecharmeerd door het vluchtspel dat op ludieke en interactieve wijze de belangrijkste boodschap in beeld brengt. Het aanbod van de verschillende preventieboodschappen zou wel kunnen verhinderen dat die boodschappen allemaal goed terecht komen bij het doelpubliek. Maar aan creativiteit in ieder geval geen gebrek!

Erkenning voor 'Ben jij sneller dan de brandweer?'
  • 15/11/2019 13:40
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.