Nieuws
De zone verkoopt

De zone gaat over tot de verkoop van verschillende voertuigen en materieel. Dit brandweermaterieel wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Indien je geïnteresseerd bent, kan je jouw bod onder gesloten omslag naar het zonecollege van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) - Spoorwegstraat 6 - 3020 Herent sturen. Hiervoor gebruik je onderstaand formulier.

De aanbiedingen dienen ten laatste op 12 april 2019 binnen te zijn, waarbij de poststempel geldt als bewijs. Aanbiedingen die later binnen zijn, komen niet in aanmerking. Voor bezichtiging van het materieel neem je rechtstreeks contact op met de betrokken brandweerpost.


inschrijvingsformulier.pdfLijst te vervreemden brandweervoertuigen en - materieel 201903.docx.pdf

De zone verkoopt
  • 06/03/2019 15:20
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.